Cyprus road trip, day four: Kakopetria to Platres and Omodos

8 Aug ’12