Cyprus road trip, day five: Kakopetria to Polis

8 Aug ’12