Cyprus road trip, day three: Skarinou to Nicosia and Kakopetria

8 Aug ’12